cung cap hoa tet nguyen dan 2010

  • Thread starter nguyenduong
  • Ngày gửi
N

nguyenduong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kaka
- Địa chỉ: tp vinh nghe an
- Tel, Fax: ::: FaX 01699625521
- email: duong01699625521@yahoo.com
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c ban nhằm đ&aacute;p ung nhu cầu về nguồn hoa dủ dể phục vụ b&aacute;n trong dịp tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng b&aacute;o một số loại hoa hi&ecirc;n c&oacute; dể phục vụ tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n tại thi trường nghệ an</p><p>1,hoa lyly trồng chậu</p><p>2,hoa c&uacute;c c&aacute;c loại</p><p>3,hoa lan hồ điệp </p>
 
Back
Top