cung cấp kháng sinh nguyên liệu trong chăn nuôi và thủy sản

  • Thread starter lai the vong
  • Ngày gửi
L

lai the vong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty TNHH Hồng Hiệp Phát
- Địa chỉ: 71A-Hồ Bá Kiện-F15 -Quận 10-TPHCM
- Tel, Fax: 0839706075 ::: FaX 0839770179
- email: info@hhp.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu liệu kh&aacute;ng sinh d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i ,th&uacute; y, thủy sản... Với phương ch&acirc;m 'chất lượng-uy t&iacute;n-phục vụ', ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm chất lượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp, giao h&agrave;ng nhanh,tận nơi.Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu về sản phẩm xin li&ecirc;n hệ Linh 0938652456.</p>
 
Back
Top