Cung cấp khoai tây củ số lượng lớn

  • Thread starter hailua.nd
  • Ngày gửi
H

hailua.nd

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>Tr&acirc;n trọng!</p><p>K&iacute;nh gửi qu&yacute; c&ocirc;ng ty doanh ghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua h&agrave;ng n&ocirc;ng sản, c&oacute; nhu cầu thu mua khoai t&acirc;y số lượng lớn phục vụ cho ăn tươi, chế biến xuất khẩu xin li&ecirc;n Mr Ph&oacute;ng </p><p>Hp:0972 098 386</p><p>Email:phongnguyen.tdh@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Phóng
- Địa chỉ: Nam Định
- Điện thoại: 0972098386 - Fax:
- email: phongnguyen.tdh@gmail.com
 

Đối tác


Top