Cung Cấp lợn bản cắp nách vùng tây bắc -- Gạo Điện Biên.

  • Thread starter Mr Cường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Mr Cường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Cường
- Địa chỉ: Ngọc Lũ-- Bình Lục -- Hà Nam
- Tel, Fax: ::: 0912491866
- email: dinhcuong3592yahoo.com
================================

<p><font size="5">Chuy&ecirc;n cung cấp lợn bản cắp n&aacute;ch của d&acirc;n tộc v&ugrave;ng t&acirc;y bắc nu&ocirc;i từ 8-12 kg/con.kh&ocirc;ng dịch bệnh c&oacute; nguồn gốc xuất xứ r&otilde; rang,kiểm dịch sở th&uacute; y tỉnh Điện Bi&ecirc;n. <br /></font></p><p>&nbsp; <font size="5">Cung cấp c&aacute;c loại gạo t&aacute;m thơm Điện bi&ecirc;n, Gạo 64 Đi&ecirc;n bi&ecirc;n.</font> </p><p><font size="5">&nbsp;Đảm bảo chất lượng v&agrave; uy t&iacute;n.</font> <br /></p><p>&nbsp;&nbsp; <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx