Cung cấp lợn rừng Thái Lan thuần và lai Việt - Thái chất lượng cao

camilia74

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH T.MẠI & Đ.TƯ VÂN ANH
- Địa chỉ: Xóm 7, thôn Đống, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
- Tel, Fax: 0422451355, 0982196226 ::: FaX
- email:
================================

<p>Th&acirc;n ch&agrave;o b&agrave;&nbsp;con.</p><p>Hiện nay C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i d&acirc;ng thực hiện chương tr&igrave;nh hỗ trợ về gi&aacute; cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua lợn giống Th&aacute;i Lan thuần v&agrave; lợn lai Việt - Th&aacute;i của trang trại. K&iacute;nh mời b&agrave; con quan tầm li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự ủng hộ của b&agrave; con.</p><p>Địa chỉ trang trại: Th&ocirc;n Thanh Sơn, x&atilde;&nbsp; Minh Ph&uacute;, huyện S&oacute;c Sơn, H&agrave; Nội.</p>
 


camilia74

Lữ khách
Vâng, mời bác qua thăm quan mô hình và trao đổi kinh nghiệm của bác với bọn em để cùng học hỏi.
Cám ơn bác đã quan tâm.
 


Top