cung cấp mì khô (lát), nghệ tươi và khô.

  • Thread starter CAO ĐỨC DINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CAO ĐỨC DINH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CAO ĐỨC DINH
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 01689934169 ::: FaX
- email: seagullcanary@yahoo.com
================================

<p>Cung cấp m&igrave; kh&ocirc;ng cắt l&aacute;t, nghệ tươi v&agrave; kh&ocirc;.</p><p>Gi&aacute; thảo luận.</p><p>V&ugrave;ng cung cấp: Từ tp.Hồ Ch&iacute; Minh trở v&agrave;o Nam.</p><p>cần c&oacute; thể li&ecirc;n hệ qua email: seagullcanary@yahoo.com</p><p>hoặc số điện thoại: 01689934169 hay 01996144839 Gặp anh Dinh.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top