Cung cấp mủ trôm thiên nhiên

  • Thread starter Mủ Trôm NhÆ° Yến
  • Ngày gửi
M

Mủ Trôm Như Yến

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mủ Trôm Như Yến
- Địa chỉ: 111 Kinh Duong Vuong, P12 Q6, TPHCM
- Tel, Fax: 0988529256
- email: nhuyenmutrom@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="5" color="#3300ff">Cung cấp mủ tr&ocirc;m thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, trắng sạch kh&ocirc;ng c&oacute; tạp chất, đ&atilde; kiểm nghiệm tại viện vệ sinh Y tế c&ocirc;ng cộng TPHCM, đạt ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm.</font></p><p><font size="5" color="#3300ff">Giao h&agrave;ng tận nơi trong nội &ocirc; TP HCM, số lượng tối thiểu 1kg. Nếu ở ngoại th&agrave;nh + th&ecirc;m chi ph&iacute; xăng nh&eacute;.</font> <br /></p><p><font color="#ff0033"><strong><font size="5">Gi&aacute; loại 1: 400k, loại 2: 300k</font> .</strong></font></p><p><font size="5" color="#3333ff">T&aacute;c dụng: thanh nhiệt, m&aacute;t gan, trị t&aacute;o b&oacute;n, giảm cholesteron, điều h&ograve;a huyết &aacute;p+tiểu đường.</font> </p><p><font size="5" color="#3333ff">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <u><strong><font color="#ff0000">0988.52.92.56</font></strong></u></font></p><p><font size="5" color="#3333ff">C&aacute;m ơn nhiều.</font> <br /></p>
 


anh long

Lữ khách
Nhà em có trồng 1 cây cao hơn 4 mét, chu vi gốc gần 1m mà không có mủ .em chặt ngọn và đục lổ trên thân mà chẳng thấy mủ ra ,ai biết xin chi cho em nhé
 


Top