Cung cấp mủ trôm thiên nhiên

  • Thread starter Mủ Trôm NhÆ° Yến
  • Ngày gửi
M

Mủ Trôm Như Yến

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mủ Trôm Như Yến
- Địa chỉ: 111 Kinh Duong Vuong, P12 Q6, TPHCM
- Tel, Fax: 0988529256
- email: nhuyenmutrom@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><font size="5" color="#3300ff">Cung cấp mủ tr&ocirc;m thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, trắng sạch kh&ocirc;ng c&oacute; tạp chất, đ&atilde; kiểm nghiệm tại viện vệ sinh Y tế c&ocirc;ng cộng TPHCM, đạt ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm.</font></p><p><font size="5" color="#3300ff">Giao h&agrave;ng tận nơi trong nội &ocirc; TP HCM, số lượng tối thiểu 1kg. Nếu ở ngoại th&agrave;nh + th&ecirc;m chi ph&iacute; xăng nh&eacute;.</font> <br /></p><p><font color="#ff0033"><strong><font size="5">Gi&aacute; loại 1: 400k, loại 2: 300k</font> .</strong></font></p><p><font size="5" color="#3333ff">T&aacute;c dụng: thanh nhiệt, m&aacute;t gan, trị t&aacute;o b&oacute;n, giảm cholesteron, điều h&ograve;a huyết &aacute;p+tiểu đường.</font> </p><p><font size="5" color="#3333ff">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <u><strong><font color="#ff0000">0988.52.92.56</font></strong></u></font></p><p><font size="5" color="#3333ff">C&aacute;m ơn nhiều.</font> <br /></p>
 


Nhà em có trồng 1 cây cao hơn 4 mét, chu vi gốc gần 1m mà không có mủ .em chặt ngọn và đục lổ trên thân mà chẳng thấy mủ ra ,ai biết xin chi cho em nhé
 


Back
Top