CUNG CẤP MÙN CƯA, DĂM BÀO, CỦI CÁC LOẠI GIÁ RẺ

  • Thread starter lamvantan
  • Ngày gửi
L

lamvantan

Guest
#1
<div>CHÚNG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG C&Acirc;́P MÙN CƯA , DĂM BÀO , CỦI CÁC LOẠI CHO CÁ NH&Acirc;N DOANH NGHI&Ecirc;̣P DÙNG LÀM NGUY&Ecirc;N LI&Ecirc;̣U SẢN XU&Acirc;́T, CH&Acirc;́T Đ&Ocirc;́T .... CÓ TH&Ecirc;̉ CUNG C&Acirc;́P ĐƯỢC S&Ocirc;́ LƯỢNG LỚN 2000T&Acirc;́N/THÁNG .</div><p>ĐẢM BẢO CH&Acirc;́T LƯỢNG T&Ocirc;́T , GIÁ CẢ CẠNH TRANH. CÁ NH&Acirc;N , DOANH NGHI&Ecirc;̣P CÓ NHU C&Acirc;̀U VUI LÒNG LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ : 0902923450 ( T&Acirc;N ) HOẶC EMAIL : LAM_TAN0209@YAHOO.COM.VN.</p><p>&nbsp;XIN CẢM ƠN ĐÃ QUAN T&Acirc;M, R&Acirc;́T MONG &nbsp;ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI QUÝ KHÁCH.</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÂM VĂN TÂN
- Địa chỉ: BẾN CÁT , BÌNH DƯƠNG
- Điện thoại: 0902923450 - Fax:
- email: lam_tan0209@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx