Cung cấp Ngô Hạt số lượng lớn.

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Thanh
- Địa chỉ: Quảng Ngãi
- Tel, Fax: 0935360178 ::: FaX
- email: thanhvn03@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i hiện đang t&igrave;m đối t&aacute;c mua ng&ocirc; hạt với sản lượng lớn. Sản lượng ước t&iacute;nh 4000t. Vậy đối t&aacute;c n&agrave;o hợp t&aacute;c h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i qua địa chỉ</p><p>Tr&acirc;n trọng!</p><p><a href="mailto:Thanhvn03@gmail.com">Thanhvn03@gmail.com</a></p><p>ĐT: 0935 36 0178</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top