Cung cấp nguyên liệu Chế biến TĂCN.

  • Thread starter Nguyá»…n Thị Mỹ Hạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
- Địa chỉ: Tầng trệt, Lô D, Khu chung cư An Lộc, phường 17, quận Gò Vấp
- Tel, Fax: 0938924256 ::: FaX 08 2570279
- email: hanhnguyen268@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;n t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu chế biến TĂCN như: DCP, MDCP (Trung Quốc), bột đ&aacute; mịn, bột đ&aacute; tấm...</p><p>Lu&ocirc;n đảm bảo về số lượng v&agrave; chất lượng sản phẩm, gi&aacute; cả cạnh tranh, uy t&iacute;nh tr&ecirc;n thị trường. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ms Hạnh ĐT: 0938924256 để nhận b&aacute;o gi&aacute; v&agrave; th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm.</p><p>tr&acirc;n trọng cảm ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top