Cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc

  • Thread starter linhvan
  • Ngày gửi
L

linhvan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Linh
- Địa chỉ: Giao Thủy - Nam Định
- Tel, Fax: 0942065289
- email: huyen.le@kti.com
================================

Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c loại Ng&oacute; đen, trắng, Dắt đen, trắng, Vạng biển ... d&ugrave;ng để chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, nu&ocirc;i t&ocirc;m, cua, c&aacute;...với số lượng lớn. Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, hoặc doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cung ứng để sản xuất hoặc chế biến thức ăn gia s&uacute;c xin li&ecirc;n hệ tới VĂn Linh, số đt 0942 065 289, hoặc email: huyen.le@kti.com.vn. <br />
 
Back
Top