cung cấp nguyên liệu kháng sinh và thuốc thành phẩm dùng trong thú y và thủy sản

  • Thread starter nhocti
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh Ngũ Long
- Địa chỉ: 131 Bàu Cát- Phường14- Quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0839492693-083949225 ::: FaX 0839492260
- email: ngulong5r@vnn.vn
================================

<p>K&iacute;nh Gửi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; nhập khẩu nguy&ecirc;n liệu thuốc th&uacute; y d&ugrave;ng trong th&uacute; y v&agrave; thủy sản . Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một số sản phẩm c&ocirc;ng ty đang hiện c&oacute; b&aacute;n:</p><p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="254" border="0"><tbody><tr style="height: 22px"><td style="width: 254px; height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">ENROFLOXACIN HCL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">ENROFLOXACIN HCL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">NORFLOXACIN HCL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">DOXYCYCLINE HYCLATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">FLUMEQUINE SODIUM</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">FLUMEQUINE BASE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">AMOXILLIN TRIHYDRATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">AMPICILLIN TRIHYDRATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">FLOFENICOL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">KANAMYCIN MONO SULPHATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">RIFAMPICIN</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">ERYTHOMYCIN THIOCYANATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">OXYTETRACICLINE HCL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">OXYTETRACICLINE HCL</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font size="3"><font face="VNI-Times">CEPHALEXIN&nbsp;</font></font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font size="3"><font face="VNI-Times">CEPHALEXIN&nbsp;</font></font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font size="3"><font face="VNI-Times">TYLOSIN&nbsp;</font></font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font size="3"><font face="VNI-Times">TYLOSIN&nbsp;</font></font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">SULFAMETHOXAZOLE BP</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">COLISTIN SULPHATE</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">TRIMETHOPRIM</font></td></tr><tr style="height: 22px"><td style="height: 22px"><font face="VNI-Times" size="3">THIAMPHENICOL</font></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="height: 23px"><font size="3"><font face="VNI-Times">LINCOMYCIN&nbsp;</font></font></td></tr></tbody></table></p><p>qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Linh 0938652456</p>
 


có bán thuốc tăng tốc _ làm cho cá lớn nhanh khong? và những thuốc trên dung để trị bệng gì vậy? 01698013811 - 0553981680
 
Công ty anh có bán Salbutamol ko ?nếu có thì giá cả như thế nào vậy?
 
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty tnhh Ngũ Long
- Địa chỉ: 131 Bàu Cát- Phường14- Quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0839492693-083949225 ::: FaX 0839492260
- email: ngulong5r@vnn.vn
================================

Kính Gửi quý khách hàng.
công ty chúng tôi là nhà nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y dùng trong thú y và thủy sản . Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng một số sản phẩm công ty đang hiện có bán:
<table width="254" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 22px;"><td style="width: 254px; height: 22px;">ENROFLOXACIN HCL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">ENROFLOXACIN HCL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">NORFLOXACIN HCL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">DOXYCYCLINE HYCLATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">FLUMEQUINE SODIUM</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">FLUMEQUINE BASE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">AMOXILLIN TRIHYDRATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">AMPICILLIN TRIHYDRATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">FLOFENICOL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">KANAMYCIN MONO SULPHATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">RIFAMPICIN</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">ERYTHOMYCIN THIOCYANATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">OXYTETRACICLINE HCL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">OXYTETRACICLINE HCL</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">CEPHALEXIN </td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">CEPHALEXIN </td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">TYLOSIN </td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">TYLOSIN </td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">SULFAMETHOXAZOLE BP</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">COLISTIN SULPHATE</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">TRIMETHOPRIM</td></tr><tr style="height: 22px;"><td style="height: 22px;">THIAMPHENICOL</td></tr><tr style="height: 23px;"><td style="height: 23px;">LINCOMYCIN </td></tr></tbody></table>
quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ Linh 0938652456


sao ghi ten thuốc mà không ghi công dụng vậy ,ai biết đâu mà mua.cho mình hỏi .thuốc trị lở loét trên cá là laọi gì
 


Back
Top