Cung cấp nguyên liệu TĂCN - TĂTS giá cả hợp lý, ổn định, lâu dài

  • Thread starter thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh
- Địa chỉ: Cty Tam Phong ( An Giang )
- Tel, Fax: 0973.507.273 ::: FaX 0763.721.122
- email: thanh.avt@tamphong.com
================================

<div>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu CB Thức Ăn Chăn Nu&ocirc;i - Thuỷ Sản v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản. Qu&yacute; Cty hoặc Doanh Nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu cần mua h&agrave;ng với số lượng lớn - l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; gi&aacute; cả ổn định xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</div><div>Gặp: Mr Thanh</div><div>Đt : 0973.507.273</div><div>Email: thanh.avt@tamphong.com</div>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top