Cung cấp nhím thịt, nhím giống giá rẻ tại Củ Chi, Hóc Môn, Tây Ninh, L

vochithanh

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="5">Trại nh&iacute;m Lộc L&acirc;m</font></strong> chuy&ecirc;n cung cấp, trao đổi c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, nh&iacute;m thịt đa chủng loại, đa c&acirc;n nặng t&ugrave;y v&agrave;o nhu cầu Kh&aacute;ch h&agrave;ng:</p> <p>- <strong>BẢNG GIÁ NHÍM THỊT<font style="-webkit-box-shadow: none">( NHÍM S&Ocirc;́NG NGUY&Ecirc;N CON)</font></strong></p> <ul> <li><strong>loại 4-7kg/con: giá từ 300.000-400.000đ/kg</strong></li> <li><strong>loại 7-10kg/con: giá 250.000-300.000đ/kg</strong></li></ul> <p><strong><em style="-webkit-box-shadow: none"><font style="-webkit-box-shadow: none" size="4">(Sẽ</font> có giá ưu đãi cho đơn đặt hàng với s&ocirc;́ lượng nhi&ecirc;̀u, giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute; trong phạm vi b&aacute;n k&iacute;nh 50km)</em></strong></p> <p><strong><em>-</em> BẢNG GI&Aacute; NH&Iacute;M GIỐNG:</strong></p> <ul> <li><strong>từ 3 - 5th&aacute;ng tuổi: gi&aacute; 6 - 7tr/cặp</strong></li> <li><strong>từ 5 - 7th&aacute;ng tuổi: gi&aacute; 7 - 8tr/cặp</strong></li></ul> <p><strong>Li&ecirc;n hệ: Anh L&acirc;m - 0984.375.311 hoặc Anh Lộc - 0168.707.5210 để được gi&aacute; tốt nhất &amp; được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn ph&iacute;.</strong></p> <p><em><strong>ĐC: 338 B&agrave;u L&aacute;ch- ấp B&agrave;u Trăn- Nhuận Đức- Củ Chi- Tp HCM</strong></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Nhím Lộc Lâm
- Địa chỉ: 338 Bàu Lách- ấp Bàu Trăn- Nhuận Đức- Củ Chi- Tp HCM
- Điện thoại: 0984.375.311 - Fax:
- email: huynhthanhlamcc@yahoo.com