Cung cấp nhím thịt, nhím kiểng,gà Hmông.

  • Thread starter Cầu Ngang 2
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cầu Ngang 2

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cầu Ngang 2
- Địa chỉ: Cầu Ngang, Trà Vinh
- Tel, Fax: 01698655499 ::: FaX
- email: lethihanhdungtv@gmail.com
================================

<p>Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung cấp nh&iacute;m giống,g&agrave; hmong.</p><p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ:01698655499.</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top