Cung cấp nhông giống, nhông thịt số lượng lớn

  • Thread starter Nguyá»…n Chánh Ngôn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Chánh Ngôn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chánh Ngôn
- Địa chỉ: Tp.Qui Nhơn Tỉnh.Bình Định
- Tel, Fax: 056 3647305 DĐ: 0168.847.42.48 ::: FaX
- email: kynhong.mientrung@gmail.com
================================

<p>Hiện tại t&ocirc;i đang kinh doanh m&ocirc; h&igrave;nh trang trại c&oacute; qui m&ocirc; lớn ở Tỉnh-Ph&uacute; Y&ecirc;n.&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp nh&ocirc;ng thịt, nh&ocirc;ng giống số lượng lớn tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>&nbsp;Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Anh Ng&ocirc;n - 0168.847.42.48</p><p>&nbsp;Email: kynhong.mientrung@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top