Cung cap NPL chinh cho cac nha may che bien thuc an thuy san

  • Thread starter Cong ty TTHH TM Tháp Việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TTHH TM Tháp Việt
- Địa chỉ: 39 Đường 204 Cao Lỗ, F4, Q8 TP. HCM
- Tel, Fax: 0908983963
- Email: dinhvanchien76
================================

Cty chung toi chuyen kinh doanh cac mat hang sau neu quy khách co nhu cau xin lien he voi chung toi : mi lat (cám), bắp, bã đậu nành, gạo 25 % tấm, đậu phộng khô, tấm, mì lát XK......
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top