Cung cap Ớt các loại, Khoai lang, Gừng, Xả, ... nông sản Hữu cơ - Organic

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: 18/3 Đường Thanh Đa - P. 27 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
- Tel, Fax: 08.35561872 ::: FaX 08.35561873
- email: vienphatco@hcm.vnn.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn N&ocirc;ng sản&nbsp;ổn định, sản xuất theo qui tr&igrave;nh canh t&aacute;c Hữu cơ.</p><p>C&aacute;c mặt h&agrave;ng gồm c&oacute; :</p><p>1. Ớt c&aacute;c loại : Thu hoạch 500 tấn / năm</p><p>2. Khoai lang : Thu hoạch : 700 tấn / năm</p><p>3. Gừng, Xả : Thu hoạch : 200 - 300 tấn / năm</p><p>4. Gạo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 500 tấn / năm</p><p>Nay cần t&igrave;m đối t&aacute;c c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ ổn định.</p><p>Li&ecirc;n hệ : 0903.807587 (A. Khải) hoặc 0918.182605 (A. Tr&igrave;nh).</p><p>Rất mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top