CUNG CẤP PHÂN BÓN NHẬP KHẨU 100% TỪ MỸ

  • Thread starter CÔNG TY TNHH TM C&T
  • Ngày gửi
C

CÔNG TY TNHH TM C&T

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM C&T
- Địa chỉ: 652/55/20 Cộng Hòa, F13, Quận Tân Bình,Tp HCM
- Tel, Fax: 08 62936621 ::: FaX 08 38126860
- email: ctinfo@viettel.com
================================

<p>&nbsp;</p><p><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH TM C&amp;T</strong> CHÚNG T&Ocirc;I LÀ DẠI DI&Ecirc;̣N C&Ocirc;NG TY <strong>MAZZEE S.A INTERNATIONAL SAN DIEGO C.A</strong> CHUY&Ecirc;N CUNG C&Acirc;́P SI CÁC LOẠI PH&Acirc;N BÓN NHƯ: <strong>PENATRON </strong>CHUY&Ecirc;N XỬ LÝ Đ&Acirc;́T, GIẢI Đ&Ocirc;̣C HỮU CƠ KÍCH THÍCH R&Ecirc;̉ PHÁT TRI&Ecirc;̉N CỰC MẠNH, GIẢI HÓA PHÈN TRONG Đ&Acirc;́T.</p><p><strong>SUPPER TRON:</strong> LÀ T&Ocirc;̉NG HỢP DINH DƯỠNG CHO C&Acirc;Y TR&Ocirc;̀NG GIÚP RA HOA, Đ&Acirc;̣U TRÁI, CH&Ocirc;NG RỤNG TRÁI, KH&Ocirc;NG Đ&Ocirc;̉(NGÃ) C&Acirc;Y, GIÚP C&Acirc;Y RA HOA VÀ TRÁI CHÍN Đ&Ocirc;̀NG LOẠT, TA7NG KHẢ NĂNG D&Ecirc;̀ KHÁNG CAO D&Ecirc;̉ CH&Ocirc;́NG CHỌI VỚI M&Ocirc;I TRƯỜNG VÀ S&Acirc;U B&Ecirc;̣NH. <strong>SUPPERTRON</strong> N&Acirc;NG CAO CH&Acirc;́T LƯỢNG CHO N&Ocirc;NG SẢN VÀ KEO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN H&Acirc;̣U THU HOẠCH.</p><p><strong>SUN SHIELD:</strong> LÀ M&Ocirc;̣T MÀNG PHỨC HỢP CÓ CHỨA CÁC AXIT AMIN, VÀ PROTEIN GIÚP C&Acirc;Y VÀ TRÁI CH&Ocirc;́NG LẠI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI G&Acirc;Y GẮT, CH&Ocirc;́NG THOÁT NƯỚC CHO C&Acirc;Y, CH&Ocirc;́NG NÁM TRÁI C&Acirc;Y, CH&Ocirc;́NG HÉO RỦ C&Acirc;Y CON, LỚP MÀNG CỦA SUN SHIELD BAO TRÙM TOÀN TH&Acirc;N, LÁ VÀ TRÁI CH&Ocirc;́NG LẠI CÁC TÁC NH&Acirc;N, VI KHU&Acirc;̉N, C&Ocirc;NG TRÙNG X&Acirc;M NH&Acirc;̣P </p><p>CÁC SẢN PH&Acirc;̉M TR&Ecirc;N NH&Acirc;̣P KH&Acirc;̉U 100% TỪ MỸ </p><p>QUÝ KHÁCH HÀNG HOẶC ĐẠI LY CÓ NHU C&Acirc;̀U XIN LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ VỚI C&Ocirc;NG TY THEO S&Ocirc;́ ĐTHOẠI TR&Ecirc;N HOẶC 0913 837179 - 0909669953 GẶP A TU&Acirc;́N Đ&Ecirc;̉ NH&Acirc;̣N TH&Ecirc;M TH&Ocirc;NG TIN VÀ QUÀ TẶNG.</p>
 
Back
Top