cung cấp phân rơm,sơ dừa,tro,trấu...số lượng lớn.

  • Thread starter hoangnamhai
  • Ngày gửi
H

hoangnamhai

Guest
#1
<p>nhận cung cầp c&aacute;c loại ph&acirc;n rơm,sơ dừa,tro,trấu c&aacute;c loại sốlượng lớn.<img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.png" /><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.png" />hoang hải 0933961261<img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png" /></p><p><img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" /> <img border="0" src="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangnamhai
- Địa chỉ: tân qui đông sa đéc đồng tháp
- Điện thoại: 0933961261 - Fax:
- email: chuyencayxanh@yahoo.com.vn
 

Top