Cung cấp phụ gia thức ăn gia súc - chất tạo mầu

  • Thread starter huu253
  • Ngày gửi
H

huu253

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHHMTV Hỗ trợ phát triển tiềm năng Thái Sơn Tuyền
- Địa chỉ: 216 Hàn Nghi, Kim Tân, Lào Cai.
- Tel, Fax: 0203 515253 ::: FaX
- email: 2531980@gmail.com
================================

<p><font size="4">Cần b&aacute;n phụ gia thức ăn gia s&uacute;c - chất tạo mầu cho&nbsp;gia cầm&nbsp;chiết xuất từ c&uacute;c vạn thọ - Nh&agrave; m&aacute;y tại Tứ Xuy&ecirc;n TQ.</font></p><p><font size="4">Sản phẩm được&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; c&oacute; sức cạnh tranh; sản phẩm&nbsp;được chiết xuất từ thực vật n&ecirc;n kh&ocirc;ng&nbsp;ảnh hưởng&nbsp;đến sức khỏe của người sử dụng như bệnh suy giảm thị lực... như những sản phẩm th&ocirc;ng thường kh&aacute;c.</font></p><p><font size="4">C&ocirc;ng ty l&agrave; đại diện duy nhất của nh&agrave; m&aacute;y tại Việt Nam. Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ Mr Hữu SĐT: 0916052686&nbsp;</font></p><p>&nbsp;</p>
 
Top