CUNG CẤP RẮN LONG THỪA ( HỔ VỆN- HỔ HÈO...)

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỔ TRỢ KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; RẮN TH&Aacute;NG 9&amp; TH&Aacute;NG 10 / 2011:</font></strong></p><p><strong><font size="2">TRỨNG RẮN : 150.000/ TRỨNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 250.000/ CON ( 1 TUẦN TUỔI : Đ&Atilde; ĂN MẠNH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN LỨA : 3-400G/ CON : 600.000/CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY&nbsp;3 RẮN ĐỰC+ 6 RẮN C&Aacute;I ĐANG &Ocirc;M TRỨNG : 20 TRIỆU ( BAO SINH SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY&nbsp;3 C&Aacute;I+&nbsp;5 ĐỰC ĐANG GIAO PHỐI ( KHOẢNG TH&Aacute;NG 1/2012 ĐẺ ) : 15 TRIỆU</font></strong></p><p><strong><font size="2">BẦY 48 RẮN ĐỰC + C&Aacute;I ĐANG &Ocirc;M TRỨNG ( KHOẢNG 3 TUẦN ĐẺ ) : 100 TRIỆU </font></strong></p><p><strong><font size="2">V&Agrave; C&Ograve;N NHIỀU BẦY RẮN HẬU BỊ KH&Aacute;C ( TẤT CẢ ĐỀU BAO SINH SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP </font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NUÔI RẮN LONG THỪA
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: