Cung cấp sĩ lẻ gà Ác

  • Thread starter Trại Gà Phong Loan
  • Ngày gửi
T

Trại Gà Phong Loan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Gà Phong Loan
- Địa chỉ: Thị Trấn Hòn Đất_ Huyện Hòn Đất, Kiên Giang
- Tel, Fax: ĐT: 0773786537 DĐ: 0973166090
- email: huyen_vy_ag@yahoo.com
================================

<p>Tại đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh cung cấp c&aacute;c loại g&agrave; &aacute;c.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c sản phẩm như: trứng g&agrave;, g&agrave; thịt, g&agrave; con v&agrave; g&agrave; giống bố mẹ.</p><p>Nhận chuy&ecirc;n chở tận nơi(với số lượng lớn)</p><p>Cung cấp theo mọi nhu cầu chăn nu&ocirc;i, g&agrave; thịt cho nh&agrave; h&agrave;ng....</p><p>Nhận tư vấn miễn ph&iacute;.</p><p>Rất hận hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n tham quan, trao đổi kinh nghiệm v&agrave; mua b&aacute;n.</p>
 
Back
Top