Cung cấp sỉ và lẻ bong bóng cá Đường

  • Thread starter tranluuanhtuan
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần lưu anh tuấn
- Địa chỉ: 114 đường 30-4, khu 2 thị trấn vĩnh châu, huyện vĩnh châu, tỉnh sóc trăng
- Tel, Fax: ::: FaX 0982961984
- email: tranluuanhtuan@gmail.com
================================

Cần t&igrave;m Doanh nghiệp hay c&aacute; nh&acirc;n để hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ sản phẩm bong b&oacute;ng c&aacute; Đường l&acirc;u năm c&oacute; nguồn gốc tại v&ugrave;ng biển Trần Đề ( Long Ph&uacute;, S&oacute;c Trăng ).Mọi chi tiết xin li&ecirc;n lạc 098 296 1984 Tuấn.<br />
 
Back
Top