Cung cấp sỉ và lẻ hải sản tươi đông

  • Thread starter viethung_minh
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Siêu Thị Hải Sản Ngư Ông
- Địa chỉ: 109 Nguyễn Văn Đậu, P5, Quận Bình Thạnh
- Tel, Fax: 6294 0238
- email: phuongminh.dk@gmail.com
================================

<p>Si&ecirc;u Thị Hải Sản Ngư &Ocirc;ng chuy&ecirc;n cung cấp hải sản tươi v&agrave; đ&ocirc;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đa dạng mặt h&agrave;ng cung cấp đa dạng đồi tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng: nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n ăn, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng</p><p>Một số mặt h&agrave;ng: C&aacute; ngừ đại dương, c&aacute; hồi file, c&aacute; b&oacute;p, c&aacute; b&ograve; h&ograve;m, c&aacute; b&ograve; da, c&aacute; saba nhật, c&aacute; trứng, c&aacute; hồng biển, cồi điệp, cồi mai, mực trứng, mực l&aacute;, cua lột, t&ocirc;m s&uacute; thịt, trug71 c&aacute; thu, trứng c&aacute; b&oacute;p, mực một nắng, ....v&agrave; nhiều mặt h&agrave;ng kh&aacute;c</p><p>Qu&iacute; doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu h&atilde;y gọi ch&uacute;ng t&ocirc;i 6294 0238 để c&oacute; b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận giao h&agrave;ng tận nơi tr&ograve;ng th&agrave;nh phố với số lượng lớn! <br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Chào anh,

Anh có thể cho mình biết anh nhập hàng mở quán, hay a nhập phân phối lại để e biết cho bảng giá phù hợp
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • cung cấp hàu điếu Nha trang Tại HCM
    • Thread starter Hải Sản Đại Dương Xanh
    • Ngày gửi


  • Back
    Top