Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm

  • Thread starter nguydungquoc
  • Ngày gửi
N

nguydungquoc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM KH-KT LÂM VIỆT
- Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, F13, Q GV
- Tel, Fax: 08.39964124 ::: FaX 08.62570529
- email: sales2@lamviet.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp thiết bị, dụng cụ phục vụ ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm vi sinh cho thủy sản, thức ăn gia s&uacute;c, dược.... Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i. Hi vọng hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; c&ocirc;ng ty.</p><p>&nbsp;Ph&ograve;ng kinh doanh</p><p>Ngụy Quốc Dũng</p><p>ĐT: 0975609598 <br /></p>
 
Back
Top