Cung cấp thỏ làm nguyên liệu cho công ty Nippon Zoki Nhật Bản

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: 0302486532 ::: FaX 0303676334
- email: saothangnam_1@yahoo.com
================================

<font size="4" color="#66ffff" style="background-color: #000000"><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</span><br /><span style="background-color: #ffffff"> Trại Giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh B&igrave;nh.</span><br /><span style="background-color: #ffffff"> Địa chỉ: X&atilde; Sơn H&agrave; -Nho Quan -Ninh B&igrave;nh, c&aacute;ch Thị x&atilde; Tam Điệp 12 km.</span><br /> <br /><span style="background-color: #ffffff"> Đ&acirc;y l&agrave; trại giống li&ecirc;n doanh giữa Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu D&ecirc; v&agrave; thỏ Sơn t&acirc;y - Viện chăn nu&ocirc;i với C&ocirc;ng ty Nippon Zoki của Nhật Bản.</span><br /> <br /><span style="background-color: #ffffff"> Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i được &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ mới nhất trong chăn nu&ocirc;i thỏ của Nhật Bản v&agrave; những quy tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i ph&ugrave; hợp với điều ki&ecirc;n Việt Nam của Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu D&ecirc; v&agrave; Thỏ Sơn t&acirc;y.</span><br /> <br /><span style="background-color: #ffffff"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống thỏ Newzealand, California, thỏ ph&aacute;p với số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffffff">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Sao Đt 0985 222 342 </span><br /><span style="background-color: #ffffff"> Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp giống c&acirc;y thức ăn, thuốc th&uacute; y v&agrave; c&aacute;c dụng cụ chăn nu&ocirc;i thỏ. </span><strong style="background-color: #ffffff">Sản phẩm l&agrave;m ra của b&agrave; con được ch&uacute;ng t&ocirc;i thu mua lại</strong><span style="background-color: #ffffff">.</span><br /><span style="background-color: #ffffff"> Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận tư vấn, tập huấn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i thỏ.</span><br /> <br /><span style="background-color: #ffffff"> Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></span></font>
 


chào anh .em muốn nuôi , mà ở tỉnh dồng nai thì phải làm sao dây ? 0918 88 75 44 (tấn thành ) .thân chào
 
chan nuoi

hay day ba con nao muon nuoi tho hay lien he ngay di
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top