Cung cấp thỏ làm nguyên liệu cho công ty Nippon Zoki Nhật Bản

  • Thread starter Trại Thỏ Việt Nhật Ninh Bình
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại Thỏ Việt Nhật Ninh Bình

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Thỏ Việt Nhật Ninh Bình
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0303676334 - 0985 222 342
- email: saothangnam_1@yahoo.com
================================

<p>Trại Thỏ Newzealand Việt Nhật ch&uacute;ng t&ocirc;i cần <strong>mua số lượng lớn thỏ thịt</strong>.</p><p><strong>Y&ecirc;u cầu:</strong> Thỏ khỏe mạnh, khối lượng từ 2.5 đến 3kg.</p><p>B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; sản phẩm xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Sao Đt 0985 222 342 </p><p>B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua thỏ giống Newzealand, Ph&aacute;p c&oacute; khối lượng trưởng th&agrave;nh 5.5 -6 Kg xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i: <strong>Trại giống thỏ Newzealand Việt Nhật Ninh B&igrave;nh</strong></p><p>X&atilde; Sơn H&agrave; - Nho Quan -Ninh B&igrave;nh </p><p>Ch&acirc;n Th&agrave;nh cảm ơn! <br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top