cung cấp thủy hải sản miền Trung - Quảng Ngãi

  • Thread starter BÙI THỊ LÁNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BÙI THỊ LÁNH
- Địa chỉ: 1/10 đường 49, kp6, P. Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
- Tel, Fax: 0908385708 ::: FaX
- email: lanhtien9@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn thủy hải sản ngon, chất lượng ở Quảng Ng&atilde;i như t&ocirc;m biển, c&aacute;, mực, chả c&aacute;,&nbsp;ốc mỡ, hải s&acirc;m, b&agrave;o ngư....&nbsp;C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu l&agrave;m tiệc tại nh&agrave;, qu&aacute;n ăn, nh&agrave; h&agrave;ng, c&ocirc;ng ty xuất khẩu c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp;đặt h&agrave;ng trước&nbsp;để c&oacute; sản phẩm ngon. C&aacute;c b&aacute;c thưởng thức &nbsp;c&aacute;c sản phẩm Quảng Ng&atilde;i để biết h&agrave;ng thủy hải sản ngon như thế n&agrave;o, c&aacute;c anh chị đồng hương thưởng thức cho đỡ nhớ nh&agrave;. </p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top