Cung Cấp Trùn Quế - Phân Trùn Quế

  • Thread starter PhÆ°á»›c Hiệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phước Hiệp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phước Hiệp
- Địa chỉ: Trại Trùn Quế Phước Hiệp, Ấp Trại Đèn, Xã Phước Hiệp, H. Củ Chi, TP. HCM
- Tel, Fax: 0908822037 ::: FaX
- email: info@trunque.vn
================================

<h4><font size="4"><em>Với m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i đạt ti&ecirc;u chuẩn,n&ocirc;ng trại quy m&ocirc; ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp tr&ugrave;n quế thương phẩm,đ&ocirc;ng lạnh,giống v&agrave; ph&acirc;n tr&ugrave;n quế.Tr&ugrave;n quế ở trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được kiểm tra với h&agrave;m lượng đạm hơn 60% so với c&aacute;c động thực vật kh&aacute;c.Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ anh Huy 0908822037 v&agrave; qu&yacute; kh&aacute;c c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m ở website của ch&uacute;ng t&ocirc;i <a href="http://www.trunque.vn/">www.trunque.vn</a></em></font></h4>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top