Cung cấp vải không dệt bảo vệ xoài

  • Thread starter Cty TNHH hải sản An Bài
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty TNHH hải sản An Bài

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH hải sản An Bài
- Địa chỉ: 40/16 nguyễn giản thanh , F15,Q10
- Tel, Fax: ::: FaX 08.38625006
- email: anbaisea@vnn.vn
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp vải kh&ocirc;ng dệt d&ugrave;ng bọc tr&aacute;i xo&agrave;i khi tăng trưởng , chống việc c&ocirc;n trủng&nbsp; cắn ph&aacute; tr&aacute;i xo&agrave;i , gi&uacute;p tr&aacute;i xo&agrave;i c&oacute; m&agrave;u đẹp ,kh&ocirc;ng bị th&acirc;m đen ,</p><p>Gi&aacute; :450đ/tờ , 22 cm x24 cm</p><p>Rất mong anh chị ph&uacute;c đ&aacute;p</p><p>Kh&aacute;nh</p><p>0903719016</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top