Cung cấp vật tư trồng rau tại nhà

  • Thread starter DSHC
  • Ngày gửi
D

DSHC

Guest
#1
<div>C&ocirc;ng ty TNHH&nbsp;ĐẤT SINH HỌC k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch,</div><p>&nbsp;Hiện trạng rau &quot;bẩn&quot; tr&agrave;n lan khắp nơi&nbsp;đang l&agrave; mối&nbsp;đe dọa trực tiếp&nbsp;đến sức khỏe của mọi gia&nbsp;đ&igrave;nh.</p><p>&nbsp;H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm lo v&agrave; bảo vệ gia&nbsp;đ&igrave;nh bạn bằng h&agrave;nh&nbsp;động nhỏ mang&nbsp;&yacute; nghĩa lớn lao l&agrave; &quot;TỰ TRỒNG RAU TẠI NH&Agrave;&quot;.</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tư vấn miễn ph&iacute; c&aacute;ch trồng v&agrave; cung cấp c&aacute;c vật tư như&nbsp;đất sinh học cao cấp, khay v&agrave; hạt giống&nbsp;để bạn thực hiện &quot;TỰ TRỒNG RAU TẠI NH&Agrave;&quot; một c&aacute;ch&nbsp;đơn giản, tiết kiệm v&agrave; mang lại những gi&aacute; trị to lớn cho ch&iacute;nh gia&nbsp;đ&igrave;nh bạn.</p><p>(Mọi vật tư do ch&iacute;nh c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất v&agrave; kinh doanh trực tiếp, kh&ocirc;ng qua trung gian)&nbsp;</p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để&nbsp;được phục vụ:</p><p>&nbsp;------------------------------------------</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG TY TNHH&nbsp;ĐẤT SINH HỌC</p><p>&nbsp;ĐC: 984/12 KP5, p.Linh Trung, q.Thủ&nbsp;Đức, HCM</p><p>&nbsp;HP: 0907 153 688 (Mr.B&igrave;nh - Gi&aacute;m&nbsp;đốc)</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH ĐẤT SINH HỌC
- Địa chỉ: 984/12 QL1A, KP5, p.Linh Trung, q.Thủ Đức, HCM
- Điện thoại: 0838964809 - Fax:
- email: binh_datsinhhoc.com.vn
 

Đối tácTop