Cung cấp xà lách, xà lách xoăn,...và một số rau củ Đà Lạt

  • Thread starter hvgtrinh
  • Ngày gửi
H

hvgtrinh

Lữ khách
#1
<div><br /></div><div>CUNG CẤP RAU X&Agrave; L&Aacute;CH, X&Agrave; L&Aacute;CH XOĂN,....RAU CỦ QUẢ Đ&Agrave; LẠT</div><p>Đ&acirc;y l&agrave; địa chỉ chuy&ecirc;n cung cấp rau x&agrave; l&aacute;ch, x&agrave; l&aacute;ch xoăn v&agrave; một số rau củ Đ&agrave; Lạt. Sản phẩm được h&aacute;i trực tiếp từ c&aacute;c vườn ở Đ&agrave; Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng n&ecirc;n đảm bảo rau củ tươi ngon v&agrave; chất lượng.&nbsp;</p><p>&nbsp;Với vị tr&iacute; giao th&ocirc;ng thuận lợi để ph&acirc;n phối rau củ đi khắp nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</p><p>Uy t&iacute;n - Đ&aacute;ng tin cậy. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong được hợp t&aacute;c với tất cả mọi người gần xa. Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;Mr Ngọc - ĐT: 0928 512 752</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Địa chỉ: 08 Phạm Ngũ L&atilde;o Li&ecirc;n Nghĩa Đức Trọng L&acirc;m Đồng</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>- Email: bq.ngoc@yahoo.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hà Trinh
- Địa chỉ: Đức Trọng Lâm Đồng
- Điện thoại: - Fax:
- email: co_1307@yahoo.com
 

Đối tácTop