ĐÃ CÓ THUỐC ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH Ở BABA VÀ TÔM NHƯ TAURA, ĐỐM TRẮNG

  • Thread starter hieutruongsinh1983
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
- Địa chỉ: Tổ 9- Phường Yên Thế- TP Pleiku- Tỉnh Gia Lai
- Tel, Fax: 0983895248-059386529 ::: FaX 0593865295
- email: Email: hoanghieu1983@gmail.com
================================

<p>HIỆN NAY C&Ocirc;NG TY PT KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; NGHI&Ecirc;N CỨU V&Agrave; SỬ DỤNG TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG C&Aacute;C LOẠI THUỐC ĐIỀU TRỊ CHO BABA NHƯ: BỆNH THỐI MỠ, HOẠI TỬ GAN, K&Yacute; SINH TR&Ugrave;NG..... V&Agrave; C&Aacute;C BỆNH Ở T&Ocirc;M NHƯ : TAURA, ĐỐM TRẮNG, ĐỎ TH&Acirc;N , THUỐC Đ&Atilde; ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH HIỆU QUẢ TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC. QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ VỚI C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THEO ĐỊA CHỈ</p><p>&nbsp;CHI NH&Aacute;NH MIỀN BẮC: QUẬN THANH XU&Acirc;N- H&Agrave; N&Ocirc;I. ĐT:0983895248, EMAIL:hoanghieu1983@gmail.com</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top