ĐẶC SẢN TÂY BẮC ĐÓN XUÂN ( THỊT BÒ KHÔ HUN KHÓI )

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CỬA HÀNG CP ĐASATABAS - SƠN LA
- Địa chỉ: Số nhà 81- tổ 7 - Thị trấn huyện Sông Mã - Sơn La
- Tel, Fax: DĐ : 0979161600
- email: hathanh200020022003@yahoo.com
================================

<p>Mỗi độ xu&acirc;n về ch&uacute;ng ta lại được c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave; ngồi chuyện tr&ograve; vui vẻ v&agrave; trong những bữa nhậu ng&agrave;y tết th&igrave; người d&acirc;n t&acirc;y bắc ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một m&oacute;n kh&ocirc;ng thể thiếu đ&oacute; l&agrave; m&oacute;n thịt kh&ocirc; hun kh&oacute;i.&nbsp;Thịt b&ograve; kh&ocirc; hun kh&oacute;i l&agrave;&nbsp;m&oacute;n&nbsp;để nhậu&nbsp;ngon nhất&nbsp;(&nbsp;Cho d&ugrave; l&agrave; uống rượu hay uống bia&nbsp;)&nbsp;. Cửa h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i tự chế biến v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i theo b&iacute; quyết của hương vị rừng n&uacute;i T&acirc;y Bắc. Sản phẩm đảm bảo chất lượng v&agrave; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm - Gi&aacute; cả phải chăng .</p>
 
Back
Top