Đại lý gà đông lạnh, đùi gà 1/4 đông lạnh, tỏi gà đông lạnh, cánh gà đông lạnh

  • Thread starter hangnhapkhau
  • Ngày gửi
H

hangnhapkhau

Guest
#1
<font size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp thịt g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh, đ&ugrave;i g&agrave; &frac14; đ&ocirc;ng lạnh, c&aacute;nh g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh, tỏi g&agrave; đ&ocirc;ng lạnh nhập khẩu từ Mỹ, Brazil, &Uacute;c, H&agrave;n Quốc&hellip; C&aacute;c mặt h&agrave;ng đều c&oacute; chất lượng cao, đảm bảo điều kiện vệ sinh th&uacute; y v&agrave; an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, h&agrave;ng c&oacute; ho&aacute; đơn VAT v&agrave; đầy đủ giấy tờ kiểm dịch.<br />Chuy&ecirc;n cung cấp thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh, đ&ugrave;i g&agrave; Mỹ đ&ocirc;ng lạnh, b&aacute;n g&agrave; nguy&ecirc;n con H&agrave;n Quốc đ&ocirc;ng lạnh, b&aacute;n c&aacute;nh g&agrave; Brazil đ&ocirc;ng lạnh &hellip;. <br /></font><font size="3">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ecirc;m chi tiết.<br /></font><font size="3">Mr Qu&acirc;n<span class="yiv960371634apple-style-span"><br /></span></font><p class="MsoNormal"><span class="yiv960371634apple-style-span"><font size="3">HoaViet co Ltd, HaNoi</font></span></p><span class="yiv960371634apple-style-span"><font size="3">Mobile: </font></span><font size="3">091 595 8181</font><br /><font size="3"><span class="yiv960371634apple-style-span">Email:</span><span class="yiv960371634apple-converted-space">&nbsp;</span></font><span class="yiv960371634apple-style-span"><a href="mailto:quantd@vnn.vn"><font size="3">quantd@vnn.vn</font></a></span><br /><span class="yiv960371634apple-style-span"><font size="3">YM: quanfpd<br /></font></span><strong><em><font size="3">Bảng gi&aacute; tham khảo (ng&agrave;y 04/09/2011)<br /></font></em></strong><font size="3">Đ&ugrave;i g&agrave; 1/4 gi&aacute; 37.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">Tỏi g&agrave; gi&aacute; 47.000/kg (th&ugrave;ng 18.14kg)<br /></font><font size="3">C&aacute;nh g&agrave; gi&aacute; 72.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">Đ&ugrave;i g&agrave; chọi gi&aacute; 48.000/kg (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">G&agrave; nguy&ecirc;n con H&agrave;n Quốc gi&aacute; 52.000/kg&nbsp; (th&ugrave;ng 15kg)<br /></font><font size="3">Số 1 Ng&otilde; Ho&agrave;ng S&acirc;m, Cầu Giấy, H&agrave; Nội<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Quân
- Địa chỉ: Số 1 Ngõ Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 091 595 8181 - Fax:
- email: quanfpd@yahoo.com