Dây Thuốc Cá

  • Thread starter Huỳnh Thành Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Thành Lộc
- Địa chỉ: Số 17k, đường Trần Phú, Khóm 2, Phường 7, Tx Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Tel, Fax: 0988910820 ::: FaX
- Email: thanhloc2401@yahoo.com.vn
================================

<p>Cửa h&agrave;ng Huỳnh Lộc chuy&ecirc;n b&aacute;n sỉ v&agrave; lẻ d&acirc;y thuốc c&aacute; S&ocirc;ng B&eacute;, Vĩnh Ch&acirc;u, Tr&agrave; Vinh...</p><p>Địa chỉ li&ecirc;n hệ số 17k, đường Trần Ph&uacute;, Kh&oacute;m 2, Phường 7, Tx Bạc Li&ecirc;u hoặc số 24, ấp Ho&agrave;ng Qu&acirc;n 3, X&atilde; Hưng Th&agrave;nh, huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Li&ecirc;u.</p><p>Điện Thoại 0988910820</p><p>C&oacute; giao h&agrave;ng tận nơi, gi&aacute; cả thương lượng</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top