Dê bị sảy thai

T.Cuong

Nhà nông nghiệp dư
khi sảy thay là nó có triệu chứng như thế nào vậy bạn, tại cũng tính nuôi vài con nên hỏi cho biết.
 

Quảng cáo

Top