dế thịt, dế giống

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Phấn
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Văn Phấn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Phấn
- Địa chỉ: Ông Phấn, Thôn Dinh, Xã Xương Giang, Thành Phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Tel, Fax: 0240.3851763/ 0988.054.943
- email:
================================

<p align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">Trại dế&nbsp; Văn Phấn chuy&ecirc;n cung cấp dế&nbsp;giống v&agrave;&nbsp;hướng dẫn kĩ&nbsp;thuật nu&ocirc;i cho kh&aacute;ch c&oacute;&nbsp;nhu cầu.Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp dế&nbsp;thương phẩm cho c&aacute;c nh&agrave;&nbsp; h&agrave;ng v&agrave;&nbsp;qu&aacute;n nhậu.Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;đang cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave;&nbsp;h&agrave;ng ở&nbsp;Hải Ph&ograve;ng, H&agrave; Nội, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n v&agrave; một số tỉnh kh&aacute;c.</font></p> <p align="justify"><font size="3" face="Times New Roman">B&aacute;o gi&aacute; : Dế&nbsp;thịt 23.000-30.000đ/100 gram, dế&nbsp;giống: 37.000-45.000đ/khay trứng giống.</font></p> <p align="justify"><strong><font size="3" face="Times New Roman">Chi tiết li&ecirc;n hệ:&nbsp;</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="3" face="Times New Roman">&Ocirc;ng Phấn, Th&ocirc;n Dinh, X&atilde; Xương Giang, Th&agrave;nh Phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang</font></strong></p> <p align="justify"><strong><font size="3" face="Times New Roman">Điện thoại: 0240.3851763 </font></strong></p> <strong><font size="3" face="Times New Roman">Di động: 0988.054.943</font></strong>
 
sao cả 2 số đt của bác đều không liên lạc được vậy?
 
Tôi có thấy tại đây cũng bán dế nhiều lắm nè:
Cung cấp dế thịt và dế giống
Bán dế thịt thương phẩm cho các nhà hàng-quán nhậu-khách sạn 250-300.000đ/1kg
Cung cấp dế giống tại Đà Nẵng, miền Trung-Tây Nguyên (3-5.000đ/1 con giống-Hướng dẫn nuôi)
Liên hệ: Trại dế Cảnh Khuôn
Phòng giao dịch mua bán dế: 454/1 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng (Công ty Chi Ha)
ĐT: 05113.769.389-DĐ: 0168.296.8026-Email: dexuatkhau@gmail.com
 
Back
Top