Đi xa cần sang lại một bầy heo rừng tai Thừa Thiên Huế

  • Thread starter Lê Nguyá»…n Bảo Trung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Nguyễn Bảo Trung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Nguyễn Bảo Trung
- Địa chỉ: 114 Trần Nguyên Đán - Huế
- Tel, Fax: 0903545696 ::: FaX
- email: baotrung_lenguyen@yahoo.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">Đi xa cần sang lại một bầy heo rừng tai Thừa Thi&ecirc;n Huế gồm:<br /></font></strong><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>7 con heo mẹ đang c&oacute; thai v&agrave; nu&ocirc;i con.<br /></strong></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2 con heo đực phối giống tốt<br /></strong></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>15 heo con<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ qua số đt: 0903545696 găp Trung<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Hướng dẫn kinh nghiệm nu&ocirc;i heo rừng, c&aacute;ch x&acirc;y dựng chuồng trại..<br /></font></strong><strong>Gi&aacute; cả dễ mua.</strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top