Dinh dưỡng và thuốc điều trị bệnh cho Cá tra, basa, ca rô, cá lóc...

  • Thread starter Cong ty TNHH TM TY TS Phúc Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM TY TS Phúc Lộc
- Địa chỉ: 71 Đường số 2, P7 Gò Vấp Tp HCM
- Tel, Fax: (84 8) 39847670 / FAx: (84 8) 39847671
- email: btrinhthanh@ymail.com
================================

<p>Thưa c&ugrave;ng qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!</p><p>Đại diện c&ocirc;ng ty TNHH TM Thuốc Th&uacute; y Thủy sản Ph&uacute;c Lộc, k&iacute;nh gửi đến Qu&yacute; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i những lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất.</p><p>T&igrave;nh h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; gi&aacute; c&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n những sự kh&oacute; khăn cho b&agrave; con, đồng nghĩa dịch bệnh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. V&igrave; vậy, để gi&uacute;p việc ph&aacute;t triễn ngh&agrave;nh chăn nu&ocirc;i v&agrave; giảm gi&aacute; th&agrave;nh chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; t&igrave;m kiếm những đối t&aacute;c từ CHLB Đức, CANDA, USD ..., với nhưng sản phẩm Đặc trị bệnh tr&ecirc;n c&aacute; v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường chăn nu&ocirc;i, gi&uacute;p b&agrave; con giảm được gi&aacute; th&agrave;nh khi sữ dụng sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i, Với đội ngủ nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh v&agrave; tận tụy với &quot;lương t&acirc;m ngh&agrave;nh nghề&quot; Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn b&agrave; con một c&aacute;ch tận t&igrave;nh v&agrave; giảm rủi ro trong chăn nu&ocirc;i, n&acirc;ng cao kinh tế v&agrave; thu nhập cho gia đ&igrave;nh. Với t&acirc;m quyết &quot;c&ugrave;ng b&agrave; con chăn nu&ocirc;i l&agrave;m gi&agrave;u&quot;, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n s&aacute;t c&aacute;ch c&ugrave;ng b&agrave; con tr&ecirc;n những nẻo đường của nghề nu&ocirc;i c&aacute;.</p><p>&nbsp;Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty TNHH TM Thuốc th&uacute; y Thủy sản Ph&uacute;c Lộc, (&nbsp;Mr B&igrave;nh 0918 435470)</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top