don vườn nhà ở Thanh Oai cần bán gấp 100 cây cau vua 4-5 năm tuổi

  • Thread starter anh Luong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

anh Luong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh Luong
- Địa chỉ: đỗ động - thanh oai- hà nội
- Tel, Fax: 0913361119 ::: FaX
- email: vietha1411@gmail.com
================================

<p><font size="3">gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; trồng một vườn cau vua, nay c&oacute; nhu cầu sang nhượng lại n&ecirc;n t&ocirc;i đang cần b&aacute;n gấp c&aacute;c loại c&acirc;y cau vua c&oacute; tuổi từ 3-5 năm, th&acirc;n cao từ 3-5m,đường k&iacute;nh từ 50-70cm, gi&aacute; t&ugrave; 500.000 đến 800.000d/1 c&acirc;y (c&oacute; thể thương lương t&ugrave;y theo c&acirc;y) c&oacute; thể b&aacute;n tất hoặc b&aacute;n lẻ</font></p><p><font size="3">địa chỉ ở Đỗ Động - Thanh Oai _ H&agrave; Nội</font></p><p><font size="3">sdt li&ecirc;n h&ecirc;: 091 336 1119</font></p><p><font size="3">hinh ảnh </font></p><p><font size="3" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top