Em bán bò viên cá viên, há cảo, sủi cảo...các món ăn chơi đây! :D

misstiger

Lữ khách
#1
<div>[COLOR=&quot;#EE82EE&quot;]Ch&agrave;o c&aacute;c mẹ c&aacute;c chị c&aacute;c anh chị em,c&aacute;c bạn</div><div>H&agrave;ng ở nh&agrave; em l&agrave;m ăn v&agrave; thấy ngon (ngon hơn ở qu&aacute;n b&aacute;n lun đấy ạ) n&ecirc;n em nảy ra &yacute; tưởng l&agrave;m th&ecirc;m để b&aacute;n cho c&aacute;c chị c&aacute;c em c&ugrave;ng thưởng thức m&oacute;n ngon nh&agrave; em (vừa muốn giới thiệu m&oacute;n ngon vừa muốn kiếm lời ch&uacute;t x&iacute;u :D). B&ograve; vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n, h&aacute; cảo ...nh&agrave; em vừa gi&ograve;n như ngo&agrave;i tiệm lu&ocirc;n m&agrave; lại hợp khẩu vị của m&igrave;nh v&agrave; gia đ&igrave;nh hơn nữa. B&ograve; vi&ecirc;n ở nh&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m vừa rẻ hơn ở tiệm tạp h&oacute;a b&aacute;n lẽ hoặc si&ecirc;u thị, vừa ngon hơn v&agrave; vừa an to&agrave;n hơn nữa v&igrave; ở tiệm họ b&aacute;n lấy lời n&ecirc;n bỏ h&agrave;n the cho n&oacute; dai, gi&ograve;n chứ ai hơi đ&acirc;u ở kh&ocirc;ng mua thịt b&ograve; (loại thịt vụn rẻ nhất cũng gần 120k/kg) rồi xay rồi bỏ tủ lạnh 3,4 lần ho&agrave;i được th&ecirc;m nữa m&igrave;nh đ&acirc;u biết họ x&agrave;i thịt loại g&igrave; nữa.</div><div>C&ocirc;ng thức nh&agrave; em l&agrave;m những m&oacute;n n&agrave;y em đảm bảo ngon v&agrave; nhất l&agrave; hợp vệ sinh.</div><div>B&ograve; vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n nh&agrave; em kh&ocirc;ng chỉ chi&ecirc;n m&agrave; c&aacute;c chị l&agrave;m m&oacute;n g&igrave; củng được ạ.</div><div><br /></div><div>C&aacute;c chị li&ecirc;n hệ em t&ecirc;n Ngọc: sinh năm 1986 nha :D</div><div>Fone: 0909.067.086</div><div><br /></div><div>H&oacute;a đơn tr&ecirc;n 100k em sẻ Free Ship(miễn ph&iacute; giao h&agrave;ng) cho c&aacute;c chị gần nh&agrave; em ở 1 c&aacute;i ở Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; 1 c&aacute;i ở Q2 n&ecirc;n sẽ Free cho c&aacute;c chị ở: Q1,2,3,5,10,T&acirc;n B&igrave;nh,Ph&uacute; Nhuận</div><div><br /></div><div>Những chị ở xa cho em th&ecirc;m tiền xăng cộ ch&uacute;t đỉnh 10k--20k (nữ nhi nhưng vẫn cố gắng l&agrave;m tốt ạ :D)</div><div><br /></div><div>-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Gi&aacute; cả 1 số mặt h&agrave;ng nh&agrave; em b&aacute;n đ&acirc;y c&aacute;c chị c&aacute;c mẹ ạ:[/COLOR]</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#000000&quot;]Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh m&oacute;n em b&aacute;n sống v&agrave; h&igrave;nh minh họa đ&atilde; chế biến ch&iacute;n rồi cho c&aacute;c chị xem[/COLOR]</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]B&ograve; vi&ecirc;n : gi&aacute; 60k/ 0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div><br /></div><div>
&nbsp;
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]C&aacute; vi&ecirc;n : 35k/0.5kg</div><div>C&aacute; vi&ecirc;n trứng c&uacute;t: 40k/ 0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
&nbsp;
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Chả c&aacute; tẩm cốm dẹp: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;][COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Ốc vi&ecirc;n: 40kg/0.5kg[/COLOR][/COLOR]</div><div><br /></div><div>
&nbsp;
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]T&agrave;u hủ cuốn thịt: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
&nbsp;
</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]X&uacute;c x&iacute;ch: 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
&nbsp;
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]T&ocirc;m vi&ecirc;n: 40k/05kg[/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]H&aacute; cảo 35k/05kg[/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Sủi cảo 40k/0.5kg[/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Chả gi&ograve; con t&ocirc;m: 45k/0,5kg[/COLOR]</div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]X&iacute;u mại: 35kg/0.5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div><br /></div><div>
</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Em lấn s&acirc;n sang c&aacute;c m&oacute;n nhồi thịt để nấu canh, sốt c&agrave;....c&aacute;c anh chị em ủng hộ nha :D</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]C&agrave; chua nhồi thịt heo: 40k/0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Khổ qua nhồi thịt: 40k/0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Đậu hủ nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]B&iacute; đao nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
</div><div>[COLOR=&quot;#FF0000&quot;]Mướp nhồi thịt: 40k/ 0,5kg[/COLOR]</div><div><br /></div><div>
</div><div><br /></div><div>[COLOR=&quot;#EE82EE&quot;]Đ&acirc;y l&agrave; 1 trong những c&aacute;ch nh&agrave; em l&agrave;m b&ograve; vi&ecirc;n để ăn v&agrave; b&aacute;n đ&acirc;y ạ:</div><div>Nguy&ecirc;n liệu:</div><div><br /></div><div>Thịt b&ograve; 1kg</div><div>&nbsp;1 muỗng muối</div><div><br /></div><div>1 muỗng đường</div><div><br /></div><div>1-2 muỗng nước mắm</div><div><br /></div><div>100g ti&ecirc;u xay</div><div><br /></div><div>1 củ tỏi giả nhuyễn</div><div><br /></div><div>1 bịch baking powder (&iacute;t hơn ch&uacute;t cũng được)</div><div><br /></div><div>C&aacute;ch l&agrave;m:</div><div><br /></div><div>Thịt đem về rửa sạch, lau kh&ocirc; v&agrave; bỏ v&ocirc; m&aacute;y food processor xay nhuyễn 1 lần, ứop tất cả gia vị v&ocirc; rồi rinh bỏ tủ đ&aacute; 1h. Sau đ&oacute; lấy thịt ra xay nữa rồi bỏ tủ đ&aacute; nữa, l&agrave;m vậy khoảng 3-4 lần l&agrave; thịt đủ dẻo v&agrave; mịn để l&agrave;m b&ograve; vi&ecirc;n. V&eacute;t thịt ra t&ocirc;, đem bỏ tủ đ&aacute; 1h nữa cho thịt dẽ lại v&agrave; thiệt lạnh, đem ra v&ograve; vi&ecirc;n. V&ograve; vi&ecirc;n xong để v&ocirc; m&acirc;m c&oacute; thoa dầu, bỏ tủ đ&aacute; 1h nữa sau đ&oacute; luộc trong nước thiệt s&ocirc;i.&nbsp;</div><div>Trong nước luộc b&ograve; vi&ecirc;n th&igrave; m&igrave;nh n&ecirc;m gia vị đậm đ&agrave; 1 ch&uacute;t như nấu soup vậy đ&oacute; th&igrave; sau khi luộc xong cục b&ograve; vi&ecirc;n ngon hơn. Đợi b&ograve; vi&ecirc;n nổi l&ecirc;n cỡ 4-5 ph&uacute;t d&ugrave;ng vợt vớt ra bỏ v&ocirc; t&ocirc; đ&aacute; lạnh, thiệt nhiều đ&aacute; cho n&oacute; cool down liền. Vớt ra bỏ v&ocirc; soup, phở ăn hay bỏ ngăn đ&aacute; để d&agrave;nh ăn từ từ. B&ograve; vi&ecirc;n n&agrave;y ngo&agrave;i ăn phở, chi&ecirc;n, nướng m&igrave;nh nấu nước l&egrave;o củ cải trắng, xương ống để ăn với b&uacute;n gạo, gi&aacute; v&agrave; rau ng&ograve; gai b&agrave;o rất ngon nha (ở miền T&acirc;y ăn vậy đ&oacute;)</div><div><br /></div><div>Ch&uacute;c mấy chị th&agrave;nh c&ocirc;ng.[/COLOR]</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc
- Địa chỉ: Quận 3
- Điện thoại: 0909067086 - Fax:
- email: muagi.oday@yahoo.com
 

paye

Thành viên mới
#4
Nhìn mà thèm chãy nước vãi... :lol: Nếu như ỡ trên SG là mua ăn rồi. Tiết quá Ben Tre xa quá ko ăn đc.
 
Top