Em can mua ga O chan Trang

  • Thread starter AlicuLun
  • Ngày gửi
Em o SaiGon.::p.Em can mua 1 chu ga O chan Trang <1k4:wacko:
TieuChuan: Dang dep,Chan cao:blink:
Gia ca hok quan trong
Neu bac nao co thi pmm hoac aloo
So Phone: 0906977613 gap Lun`:cool: Xin Cam on...
 

linhtai

Nhà nông nghiệp dư
Gà ô chân trắng mẹ mắng cũng mua
Gà trắng chân chì mua chi giống ấy.
* Bác này chơi hàng hiếm ha. Chúc Bác mau thỏa nguyện
 

Quảng cáo

Top