Em cần nhập số lượng lớn hạt vừng đen và dược liệu ạ!!!!