Gà lôi hông tía

Đang tính gầy giống nuôi sinh sản thử loài này nhưng bị sổng hết 2 con mái. chán quá dẹp luôn, còn lại vài con trống anh em nào cần thì mình chia lại. Nhấp chuột vào đây để biết thêm chi tiết.
 
Top