Gà ri thịt tết 2010 đây!!!!

  • Thread starter duylan
  • Ngày gửi
D

duylan

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DUY
- Địa chỉ: Long An
- Tel, Fax: ::: FaX 0946 696 248
- email: minhduyp@gmail.com
================================

<p><font size="2">Cung cấp g&agrave; ri thịt đủ size.G&agrave; l&agrave;m sạch d&ugrave;ng hầm thuốc bồi bổ trong những ng&agrave;y tết, g&agrave; lớn từ&nbsp; tr&ecirc;n 800g &nbsp;d&ugrave;ng để nấu c&aacute;c m&oacute;n ăn trong những ng&agrave;y tết như cari, ruti,hấp xả, nướng....vừa bổ lại vừa ngon đ&acirc;y. C&ograve;n chờ g&igrave; nữa h&atilde;y li&ecirc;n hệ 0946 969 248 gặp DUY để c&oacute; th&ecirc;m những m&oacute;n ăn ngon v&agrave; bổ dưỡng trong những ng&agrave;y tết.</font></p><p><font size="2">Ch&uacute;c mọi người năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG .PH&Aacute;T T&Agrave;I PH&Aacute;T LỘC .VẠN SỰ NHƯ &Yacute;</font></p>
 


up thêm hình đây!!!!!!!!!!!!!!
PZ0.6962780_1_1.jpg
 


Back
Top