gà rừng 170k

  • Thread starter kieunukute
  • Ngày gửi
K

kieunukute

Lữ khách
#1
<p><span style="font-size: 16px">T&igrave;nh h&igrave;nh la e cần b&aacute;n 1 số g&agrave; tre lai rừng ae v&agrave;o đ&acirc;y coi d&ugrave;m e l&agrave;m phiền ae thak ae.</span></p><p><span style="font-size: 16px"><a href="http://www.queolua.com/ga-rung-170k-1093245.html">http://www.queolua.com/ga-rung-170k-1093245.html</a></span></p><p><span style="font-size: 16px">Ae n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ m&igrave;nh 0978277334 or 01265503373. Giao dịch tại nh&agrave; n&ecirc;n ae khoi lo. Nh&agrave; m&igrave;nh ở chợ G&ograve; Đen C&aacute;ch chợ B&igrave;nh Ch&aacute;nh khoảng 3km Ae tới chợ gọi m&igrave;nh ra đ&oacute;n</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: son
- Địa chỉ: Chợ Gò Đen
- Điện thoại: 0978277334 - Fax:
- email: haitac_binhminh@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop