Gà Rừng ABC- Bình Thuận

chau dan

Thành viên mới
#1
<u style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</u><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;</span><br /><font size="6" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="#008080" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important">C&ocirc;ng ty TNHH MTV ABC : 12 Hồ Xu&acirc;n Hương - Mũi N&eacute;- Phan Thiết-B&igrave;nh Thuận.<br />Trang trại : Th&ocirc;n Thiện Trung-x&atilde; Thiện Nghiệp - Phan Thiết - B&igrave;nh Thuận<br /></font></font><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important">ĐT : 094.928.1214(A.T&acirc;m) hoặc 0938.387.480 (A.T&aacute;nh)</font></strong></font><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Châu Dân
- Địa chỉ: 8A Vĩnh Viễn P2 Q10 TPHCM
- Điện thoại: 0936246915 - Fax:
- email: chauthdan@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx