ga sao thit, giong

  • Thread starter châu
  • Ngày gửi
C

châu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tran Tung
- Địa chỉ: Ap 2, Tan Tru, Long An
- Tel, Fax: 0904 495 542
- email: tungbe11@yahoo.com
================================

<ol><li><font size="3"><strong>B&aacute;n G&agrave; sao thịt, giống số lượng tương đối lớn</strong></font> </li><li><font size="3"> (<em>Giao h&agrave;ng tận nơi</em> v&agrave; <em>hỗ trợ kỹ thuật</em>)</font></li><li> <font size="3"><strong><em>Gi&aacute; cả tham khảo:</em></strong></font></li><li> <font size="3"><strong><em>Địa chỉ li&ecirc;n hệ:</em></strong><br /> 1/ Danh - ấp 2, T&acirc;n Trụ , Long An. Đt: 0722 217 616<br /> 2 5 Tung - T&acirc;n Trụ, Long An. ĐT: 0904 495 542<br /> &ldquo;Hợp t&aacute;c đ&ocirc;i b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi&rdquo; <br /></font></li><li><strong><font size="3">TR&Acirc;N TRỌNG K&Iacute;NH CH&Agrave;O!<a name="vB::QuickEdit::6624" href="http://agriviet.com/home/editpost.php?do=editpost&amp;p=6624"></a><img border="0" alt="Sửa/X&oacute;a nội dung" title="Sửa/X&oacute;a nội dung" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/edit.gif" /></font></strong></li></ol> <!-- / message --> <!-- controls --> <img border="0" id="progress_6624" style="display: none" src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/misc/progress.gif" /> <!--Session data-->
 


bạn bán gà sao giống bao nhiêu tiền 1 con vậy (1 ngày hoạc 1 tuần tuổi) cũng được .mình cần mua số lượng lớn,liên hệ với mình qua số đt 0984669301 nhe
 


Back
Top